Ceník vysokorychlostního připojení k internetu platný od 1. 1. 2024

Objekty připojené optickým kabelem nebo technologií GPON

Název tarifu Příchozí i odchozí rychlost
inzerovaná
Příchozí i odchozí rychlost
běžně dostupná
Příchozí i odchozí rychlost
minimální
Cena s DPH 21 %
smlouva na 24 měsíců
Cena s DPH 21 %
smlouva na dobu neurčitou
Fiber 50 50 Mb/s 30 Mb/s 15 Mb/s 295 Kč 356 Kč
Fiber 100 100 Mb/s 60 Mb/s 30 Mb/s 395 Kč 475 Kč
Fiber 200 200 Mb/s 120 Mb/s 60 Mb/s 495 Kč 594 Kč

Aktivační poplatek činí 1000,– Kč s DPH. Při dodržení závazku smlouvy na 24 měsíců je zákazníkovi aktivační poplatek odpuštěn. Služba je aktuálně dostupná v Boskovicích, Letovicích, Kunštátě a Svitávce.

Bezdrátové připojení pro domácnosti v pásmu 60 GHz (pouze pro vybrané lokality)

Název tarifu Příchozí rychlost
(inzerovaná)
Odchozí rychlost
(inzerovaná)
Běžně dostupná
rychlost příchozí
Běžně dostupná
rychlost odchozí
Minimální
rychlost příchozí
Minimální
rychlost odchozí
Cena s DPH 21 %
Air Fiber 50 50 Mb/s 25 Mb/s 30 Mb/s 15 Mb/s 15 Mb/s 8 Mb/s 356 Kč
Air Fiber 100 100 Mb/s 50 Mb/s 60 Mb/s 30 Mb/s 30 Mb/s 15 Mb/s 415 Kč

Aktivační poplatek činí 5000,– Kč s DPH. Při dodržení závazku smlouvy na 24 měsíců je zákazníkovi aktivační poplatek odpuštěn.

Bezdrátové připojení pro domácnosti v pásmu 5 GHz

Název tarifu Příchozí rychlost
(inzerovaná)
Odchozí rychlost
(inzerovaná)
Běžně dostupná
rychlost příchozí
Běžně dostupná
rychlost odchozí
Minimální
rychlost příchozí
Minimální
rychlost odchozí
Cena s DPH 21 %
Home Connect 20/5 20 Mb/s 5 Mb/s 12 Mb/s 3 Mb/s 6 Mb/s 2 Mb/s 356 Kč
Home Connect 25/5 25 Mb/s 5 Mb/s 15 Mb/s 3 Mb/s 8 Mb/s 2 Mb/s 415 Kč
Home Connect 30/5 30 Mb/s 5 Mb/s 18 Mb/s 3 Mb/s 9 Mb/s 2 Mb/s 475 Kč

Aktivační poplatek činí 2500,– Kč s DPH. Při dodržení závazku smlouvy na 24 měsíců je zákazníkovi aktivační poplatek odpuštěn.

Slevy

Při platbě předem na minimálně 6 měsíců získáte následující slevy:

Počet měsíců Sleva
6 5 %
12 10 %

Doporučte a získejte – doporučte naše služby novému zákazníkovi a získejte 1 měsíc internetu nebo WIFI router zdarma.

Předplacené služby

Název tarifu Příchozí rychlost
(inzerovaná)
Odchozí rychlost
(inzerovaná)
Běžně dostupná
rychlost příchozí
Běžně dostupná
rychlost odchozí
Minimální
rychlost příchozí
Minimální
rychlost odchozí
Cena s DPH 21 %
za jeden týden
Kredit 10 10 Mb/s 1 Mb/s 6 Mb/s 1 Mb/s 3 Mb/s 1 Mb/s 60 Kč
Kredit 20 20 Mb/s 2 Mb/s 12 Mb/s 2 Mb/s 6 Mb/s 1 Mb/s 80 Kč

Kreditní tarify určeny pouze pro chaty a chalupy. Aktivační poplatek je 2500,– Kč, zákazník si hradí další použitý materiál (WIFI router, switch, atd.) dle platného ceníku. V případě servisního zásahu, uhradí účastník služby fakturu za provedené práce včetně přepravného.

Společný popis služeb:

 1. Stávající zákazníci získají nové tarify při prodloužení smlouvy na 24 měsíců
 2. U všech připojení neomezený datový limit (neuplatňujeme FUP)
 3. Měsíční cena jedné veřejné IPv4 adresy je 118 Kč s DPH 21%.

Tarify pro firemní a korporátní zákazníky

Nabízíme individuální řešení připojení pro Vaši firmu či korporaci. Pro více informací prosím kontaktujte naše obchodníky.

Podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Korporace TOPNET se zavazuje poskytovat služby svým zákazníkům v co nejvyšší možné kvalitě.

Maximální rychlost je uvedena v ceníku služeb u jednotlivých tarifů a je totožná s inzerovanou rychlostí pro stahování (download) a vkládání (upload) dat. Dosahovaná rychlost závisí na typu technologie internetové přípojky. Dosažitelná rychlost internetové přípojky však závisí na mnoha faktorech neovlivnitelných ze strany korporace TOPNET ani ze strany zákazníka, ale i na faktorech, které může zákazník přímo ovlivnit, a v důsledku těchto faktorů je aktuální efektivní rychlost internetové přípojky zpravidla nižší než maximální. Těmito faktory jsou zejména:

 • Zvolený tarif dle ceníku
 • Kvalita a délka připojení, povětrnostní podmínky, stupeň zarušení radiofrekvenčního spektra
 • Kvalita a délka vnitřních datových rozvodů zákazníka
 • Použitý typ připojeného telekomunikačního zařízení zákazníka
 • Režie vyšších přenosových vrstev
 • Sdílení kapacity přístupového bodu s více zákazníky a to až do výše maximálního poměru stanoveného korporací TOPNET (agregace)
 • Na skutečně dosahovanou rychlost mohou mít vliv opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem, na což má poskytovatel v oprávněných případech nárok dle platné legislativy i Všeobecných obchodních podmínek.
 • Na skutečně dosahovanou rychlost při měření rychlosti připojení i běžném používání služby přístupu k internetu může mít vliv běžící služba IPTV nebo další OTT služby typu Youtube nebo Netflix, běžící aktualizace operačních systémů nebo aplikací, poslech hudby na pozadí a další služby, které běží mimo internetový prohlížeč a nemusí být na první pohled jejich činnost zjevná.
 • Sdílení kapacity internetové přípojky zákazníka více zařízeními (PC, mobil apod.)
 • Faktory nezávislé na korporaci TOPNET

Minimální rychlost se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se korporace TOPNET zavázala zákazníkovi poskytnout a činí alespoň 30% hodnoty rychlosti inzerované. Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považovaný za výpadek služby a v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na reklamaci poskytované služby.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu pod definovanou rychlost v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat v případech, definovaných Všeobecnými podmínkami, právo na reklamaci poskytované služby

Ceník zařízení a příslušenství

Název příslušenství se standardní zárukou na 24 měsíců S DPH 21 %
Venkovní jednotka pro příjem signálu v pásmu 5 GHz 2 900 Kč
Venkovní jednotka pro příjem signálu v pásmu 60 GHz 5 990 Kč
Vnitřní jednotka pro připojení k síti GPON 2 000 Kč
Wi-Fi router/router pro připojení k síti na společný bytový rozvod 1 000 Kč
Switch 8 port gigabit ethernet 500 Kč
Nestíněný propojovací kabel UTP, kategorie Cat.5e, šedá barva v různých délkách (3m-20m) od 70 Kč
Modulární konektor RJ-45 pro UTP kabely kategorie Cat.5e, 10/100/1000Mbit (lisovací provedení) 7 Kč
Instalační nestíněný vnitřní kabel UTP kategorie Cat.5e, 10/100/1000Mbit (drátové provedení) 9 Kč
Instalační stíněný venkovní kabel FTP kategorie Cat.5e, 10/100/1000Mbit (drátové provedení) 30 Kč
IPTV settopbox Arris, určený pouze pro službu sledovanitv.cz 2 200 Kč

Ceník služeb

Sazebník služeb a poplatků S DPH 21 %
Aktivace telekomunikačního koncového zařízení pro příjem internetu v pásmu 5 GHz 2 500 Kč
Aktivace telekomunikačního koncového zařízení pro příjem internetu v pásmu 60 GHz 5 000 Kč
Aktivace telekomunikačního koncového zařízení pro příjem internetu kabelového připojení 1 000 Kč
Instalační poplatek za zřízení dle skutečných nákladů
Veřejná IPv4 adresa 118 Kč
Servisní zásah (30min/technik) 250 Kč
Marný výjezd 750 Kč
Demontáž zařízení (včetně přepravného) 900 Kč
Poplatek za čištění vráceného zařízení 300 Kč
Neoprávněná reklamace 500 Kč
Odborná konzultace/práce – technik/hodina 500 Kč
Odborná konzultace/práce – programátor 1 200 Kč
Přepravné za započatý kilometr (osobní automobil) 15 Kč

Vyúčtování, fakturace, platby

Sazebník ostatních poplatků S DPH 21 %
Zaslání faktury (daňového dokladu) v elektronické podobě e-mailem (v .pdf formátu) zdarma
Poplatek za přerušení služby 450 Kč
Znovupřipojení pozastavené služby z důvodu neuhrazení služeb 500 Kč

Podkategorie

Poptávka

Kontakt

Zajímá Vás naše nabídka?

Kontaktujte nás na 800 888 300,
na e-mailové adrese infotopnet.cz
nebo vyplňte tento formulář

Máte dotaz

Zákaznická podpora: 800 888 300
infotopnet.cz